Skip to content

Czy za mała ilość białych krwinek jest szkodliwa?

2010 July 29
Posted by emes072010

Badanie krwi może wykazać za małą ilość białych krwinek. Przyczyna niskiej liczby leukocytów, czyli leukopenii, powinna być oceniona przez hematologa. Brak objawów jest korzystnym prognostykiem, ale należy dmuchać na zimne. Białe ciałka krwi są bardzo ważne. Pomagają walczyć z infekcjami. Norma wynosi od 4,5 tys. do 10 tys. w jednym mikrolitrze krwi. Wartości poniżej 2,5 tys. sygnalizują ryzyko wystąpienia ciężkich zakażeń. Nie należy tego lekceważyć!

Niejednokrotnie przyczyny leukopenii nie udaje się ustalić, mówimy wówczas fachowo, że jest „idiopatyczna”. Można wtedy przeżyć całe życie bez żadnych następstw z tego powodu, ale należy pozostawać pod opieką poradni specjalistycznej. Inne przyczyny to m.in. choroby autoimmunologiczne, stosowanie leków (np. niektórych antybiotyków), metody leczenia nowotworów (radioterapia, chemioterapia), choroby szpiku kostnego, zakażenie HIV. To wymaga jednak dodatkowych badań.